Ortodoncija

Ortodoncija je specijalistička grana dentalne medicine koja obuhvaća dijagnostiku, prevenciju i liječenje nepravilnosti položaja i odnosa zuba. Bavi se dizajnom terapeutskih naprava za korekciju nepravilnosti, te proučava njihov biološki i biomehanički učinak s ciljem postizanja individualnog optimalnog sklada, funkcionalnosti, estetike osmjeha i lica te psihosocijalne kvalitete života pacijenta

Uz postizanje estetike osmijeha i lica, primarni i najvažniji razlog za ispravljanje anomalija i nepravilnosti gdje je terapija neophodna su smetnje pri gutanju, govoru, postizanje estetike osmijeha i lica, kao i prevencija karijesa, parodontnih bolesti, trauma i poremećaja temporomandibularnih zglobova. Ortodont za svakog pacijenta, nakon dijagnostike stupnja nepravilnosti, te s obzirom na stupanj narušenosti estetike i općenito motivaciju pacijenta za pristupom liječenju i suradnjom, radi individualni i najoptimalniji plan terapije. Prilikom dogovaranja i kreiranja terapije do izražaja dolazi i suradnja ortodoncije s ostalim područjima dentalne medicine i medicine – parodontologijom, implantologijom, oralnom kirurgijom, protetikom, ali i fonijatrijom i logopedijom.

Prvi posjet ortodontu trebao bi se obaviti u petoj godini djetetova života. Pregledati ćemo pacijenta, preporučiti ranu terapiju ili, ako je potrebno, odgoditi početak terapije prilagođeno dobi pacijenta s obzirom na vrstu anomalije. Prilikom prvog pregleda preporučit ćemo vam vremenski termin kada je potrebno napraviti rendgensku snimku svih zubiju - ortopantomogram. Također, potrebno je napomenuti kako ne postoji dobna granica za ortodontsku terapiju, pa tako i odrasli pacijenti mogu pristupiti terapiji.

VRSTE ORTODONTSKIH APARATA

Ortodontski aparati dijele se na mobilne i fiksne, aktivne i pasivne, monomaksilarne i bimaksilarne, intraoralne i ekstraoralne te zubno, tkivno i koštano nošene. U ranoj dobi koristi se interceptivna ortodontska terapija: vestibularna ploča, kosina.

Mobilni ortodontski aparati

  • Mobilni ortodontski aparati mogu biti monomaksilarni ili bimaksilarni. Takvi ortodontski aparati nose se noću i nekoliko sati dnevno, a mogu se skidati. Za korekciju međučeljusnih odnosa koriste se aktivatori i bionatori, a za korekciju unutar zubnih lukova aktivne ploče.

Fiksni ortodontski aparati

  • Osnovni dijelovi fiksnog ortodontskog aparata su prstenovi, bravice, žičani luk te ligature koje vežu luk za bravice, a ovisno o želji pacijenta mogu biti prozirne ili u boji. U našim ortodontskim ordinacijama koristimo najkvalitetnije sustave bravica poput estetskih safirnih bravica, bijelih bravica s metalnim slotom, bijelih akrilatnih bravica i metalnih bravica.

    Quad Helix je fiksni ortodontski aparat koji služi za forsirano širenje nepca kod anomalija s kompresijm u gornjoj čeljusti te križnog zagriza kako bi se proširila gornja čeljust.

    Headgear ili obrazni luk je fiksni ortodontski aparat koji služi za distalizaciju prvih gornjih trajnih molara kod pacijenata s protruzijom gornje čeljusti te kod pacijenata koji su prerano izgubili mliječne zube.

    Delaireova maska je fiksni ortodontski aparat koji služi za potenciranje sagitalnog rasta gornje čeljusti.

Retencioni ortodontski aparati

  • Nakon skidanja fisknog ortodontskog aparata slijedi završni, vrlo važan korak koji se naziva retencija. Postoje posebni prozirni mobilni retaineri koji se skidaju, te fiksni žičani retainer koji nije vidljiv i lijepi se s unutrašnje strane zuba.

Fiksni aparatić za zube Mobilni aparatić za zube Fiksni ortodontski aparat Mobilni ortodontski aparat